Clash Calc — Version History

6.26

May 2016 Balancing Update:

6.25

6.24

Game version 8.212.1 updates (21/03):

6.23

6.22

6.21

6.20

Game version 8.67.3 updates (10/12):

6.19

6.18

6.17

6.16

6.15

6.14

6.13

6.12

6.11

6.10

6.9

6.8

6.7

6.6

6.5

6.4

6.3

6.2

6.1

6.0

5.3

5.2

5.1

5.0

4.6

4.5.1

4.5

4.4

4.3

4.2

4.1

Game version 5.172 updates:

4.0

3.5

3.4

3.3

3.2.1

3.2

3.1

3.0

2.19

2.18

Game version 4.120 updates:

2.17

2.16

2.15

Fixed bugs:

2.16

2.14

Game version 4.74 updates:

2.13

2.12

2.11

Game version 4.53 updates:

2.10

2.9

2.8.4

2.8.3

2.8.2

2.8.1

2.8

Game version 4.14 updates:

2.7

2.6.1

2.6

2.5.1

2.5

2.4.4

2.4.3

2.4.2

Game version 3.124 updates:

2.4.1

2.4

2.3.1

2.3

2.2

2.1

2.0.2

Game version 3.54 updates:

2.0.1

2.0

1.5

1.4

1.3.2

1.3.1

1.3

1.2

1.1

1.0